14 thoughts on “The Golden Hour

        1. Ha ha, dis eers half tien soort van donker om te kan gaan slaap en dan is dit weer lig voor 5 uur die oggend. Mens het maar spesiale gordyne wat lig blokkeer. (winter is natuurlik omgekeerd dan is dit amper geen werklike dag tyd! Meer donkertyd.)

          Liked by 1 person

Leave a Reply to HesterLeyNel Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.