The Golden Hour


20171216_203200

20171216_203150

Author: scrapydo2.wordpress.com

Retired teacher interested in anything crafty: Scrap booking, card making, quilting, knitting etc. Everything about animals especially DOGS

14 thoughts on “The Golden Hour”

        1. Ha ha, dis eers half tien soort van donker om te kan gaan slaap en dan is dit weer lig voor 5 uur die oggend. Mens het maar spesiale gordyne wat lig blokkeer. (winter is natuurlik omgekeerd dan is dit amper geen werklike dag tyd! Meer donkertyd.)

          Liked by 1 person

Leave a Reply to scrapydo2.wordpress.com Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s