Silent Sunday: Friends?


The Three Musketeers. Front Coco and Trompie. Back Milly (2015/01/22)

Author: scrapydo2.wordpress.com

Retired teacher interested in anything crafty: Scrap booking, card making, quilting, knitting etc. Everything about animals especially DOGS

8 thoughts on “Silent Sunday: Friends?”

        1. Baie versigtig vir katte want hy is al n keer goed aangeval deur katte. Hy voel ook aan watter kat hy kan groet en watter een hy maar liewers moet ignoreer.Oorkant die straat bly n vreemde soort maer tingerig of rankerige kat wat Trompie bekruip en ook agtervolg as ons verby loop en hy is buite. Regte wille wragtag.

          Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s