Friendship on a Tuesday


Friendship Tuesday

Tuesdays are my special friend days. Every Tuesday morning 10.30 am we meet for a cuppa. There are many cafes or coffee shops in Upper Hutt. We decide each time where we would go and rotate them during the year.

I invited my friend to go with me, on my account, to Queensgate in Lower Hutt. 

It was a different experience. I had avocado, halloumi on toasted bread. It was delicious.

On our way home my friend asked if I could take her to a shop where she wanted to pick up some ordered hooks. It was an interesting shop. I didn’t want to go inside the shop to see what they sell. I waited at the counter. On the counter were the most interesting small helpful tools for all kinds of jobs. 

Image result for tweezers
Tweezers with a light

8 thoughts on “Friendship on a Tuesday

  1. Dit was beslis iets anders dan die gewone Dinsdag teedrink sessies, Ongelukkig het my vriendin haar gehoortoestelle vergeet en kon sy my nie lekker hoor in die lawaai van die koffiewinkel nie. Ek het haar maar op einde die praatwerk laat doen(sy is al 84)

   Liked by 1 person

    1. Dis wat my vriendin ook sê. Sy het nog nooit in haar lewe iemand gehad wat haar aanvaar soos sy is nie. Moet sê sy kan hardkoppig wees maar ek steur my nie veel daaraan nie. Party dae vertel ek haar wat ek van die Engelse denkwyses dink. Sy het meestal nie so aan dit wat ek noem gedink nie. Die klomp hier het oogklappe aan as dit by sekere dinge kom.

     Liked by 1 person

      1. Hooghartig beslis. Hul besef dit nie en dan het hul baie te se van ander kulture en omstandighede sonder dat hul weet waaroor dit regtig gaan. As die ouens begin uitwei oor dinge staan ek op en loop liewers want dit maak my briesend. Soos spreekwoord se: Beste stuurman staan aan wal.

       Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.