12 thoughts on “Wordless Wenesday: Little faces

    1. Haha, eintlik wil die kunstenaar wat lesse gee hê dat jy na jou gesig in ‘n spieël kyk, gesigte trek en dit dan skilder. Dis nou om veral die skaduwees te kan sien. Sy sê ook dat jy ‘n foto vat en dit swart en wit maak en dan al ligter maak sodat mens mooi die ligtheid van vel en dan skaduwees kan sien.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.