Liewe Dagboek: Dag 2 Mei


Dit was ysig koud vanoggend, soos in die motor se venster wat ysblompatrone op gehad het.
Die voorskool was oorbevolk met 18 kinders.
Daar was n kabaal van n ander wereld. Ek noem my probleemkind E. Hom moes ek terug hek toe stuur om ordentlik in te kom en nie met n gegil en vol spoed nie. Sal pa om verskoning vra omdat ek hul terug gestuur het.
Dit was n rowwe oggend wat amper weer in oorlog ontaard het.
By die huis gekom word ek met blydskap deur Trompie ontvang.
Ons stap hierdie keer deur die gegoede buurt. Dexter n swart Labrador woon daar. Hy is n ruk terug amper deur n wolfhond verskeur. Nou lei hy aan angs+vrees as ander honde verby kom. Trompie, ook nie links nie, is toe sommer heel parmantig teenoor Dexter wat rerig lelik vir hom tande wys en hom net wil gryp. Ek praat mooi met Dexter. Die lekker daarvan was dat die arme hond sy stert vir my waai en die agressie uit sy oe verdwyn het toe hy vir my kyk. Ongelukkig as hy Trompie sien dan verander hy in die kwaai hond.
Halfpad terug huistoe spring daar n kattertjie met sy rug hoog en krom, sy stert half in n sirkel regop, ore platgetrek al blasende. Ek en Trompie skrik ons koud. Die kat het Trompie bespring nie vir my nie. Trompie het besef hier kom moeilikheid en spring uit die pad. Ek vertel die kat mooi wat ek van hom dink en dat hy rerig ongeskik is om sommer so op Trompie af te storm. Ek kon die kat darem n bietjie streel al was sy lyf nog kromgetrek en sy oog op Trompie.
Never a dull moment.
Ek is mal daaroor om diere se maniere gade te slaan. Hul is baie op mekaar ingestel en weet hoe om mekaar te hanteer. Mense kan beslis n paar lesse by hul leer.

Dit was net vanoggend se stukkie.

Dit was n heerlike warm namiddag met baie kinders en gebeurtenisse gedurende die naskool sessie.

Nou gaan ek weer slaap na n baie vrugbare dag.

Skryf-Safarie: Dieremaniere.


 

(To my English readers/friends: I translated this piece in English. Please scroll down and enjoy)

scrapydo2.wordpress.com

UIT TROMPIE SE DAGBOEK

Donderdag oggend het my Mam my van alle kante bespied terwyl ek my briefies gelees en geskryf het toe ons geloop het. Ghumpf, wonder wat is haar probleem?

Sy brom binnensmonds iets van bloed in my skryfwerk!

Maandag oggend: Mam sit my nekband met my lisensie om my nek. Wonder waarheen ons gaan? Ek spring ewe opgewonde in die kar.

Ha, dis n bekende plek waar ons stop. Ek pluk my ma gou straat toe voordat ons by die dokter ingaan. Sjoe, langs die dokter is daar n begrafnisondernemer. Daar is massas mense wat rondstaan langs n lang slap swart motor. Die mense huil vreeslik veral die manne! Hul laat my sommer benoud voel.

Mam sê:” Kom jong, voordat die stoet begin ry moet ons aan die anderkant wees.”

Terug by die dr. Hul het so n oulike plek waar ons, al die laaste nuus kan lees. Ek skryf n paar notas terug. Ons gaan in. Mam laat my op die skaal klim.

“Haai jong Trompman, jy het wraggies n kilogram verloor!” Ek sit styf langs Mam op die bank.

Die dokter kom na ons toe. Mam verduidelik van die bloed.

Dr: “Ons moet n sampeltjie neem sodat ek kan sien.”

Ons drie gaan buite toe. Ek lees verder briefies, dr het n bakkie om sampel op te vang en Mam bly vir my sê:” Piepie nou! Komaan.  Toe nou Trompie!” Aha, ek kry toe n lekker leesding. Ek duik diep die bos in. Met wat ek my briefie pos het dr vinnig my briefie opgevang in die bakkie. Sy nooi ons in haar kamer in. Hierdie keer is ek gladnie skrikkerig nie. Mam vertel die dr van die bloed.

Ooo, die dr is baie goed. Sy praat mooi met my. Sy kyk in my mond en oë, luister na my hartklop en voel my maag. Sy steek n afêre agter in my in. Lees glo hoe warm n hond kry!

Dr sê: “Ek gaan nou Trompie se prostaatkliere ook voel en kyk of  alles normaal voel. O maar jy is n soet hond. Jy staan so mooi stil. Ek kan sien dit voel nie aangenaam as ek so diep voel nie. Daar’s hy. Alles voel goed. Nou gaan ek gou die urine toets.” Weg is sy. Sy trek, woeps, die deur voor my neus toe.

Ons wag so tien minute voordat dr terugkom.Terwyl ons agter die toe deur wag . kom en gaan honde en mense verby die toe deur. Ek snuif diep onder die deur deur. Sou nogal almal wou dagsê maar Mam wil nie oopmaak nie.

Die uitslag is half goed en half nie te goed nie. Daar is nie tekens van stene nie maar daar is regtig heelwat bloedselle dus alles is nie te goed nie. Nou is ek vir twee weke op antibiotika om die infeksie wat daar mag wees op te klaar. As daar na twee weke steeds bloed is moet daar X-strale geneem word om te kyk of daar gruis of stene is .

Fingers crossed dat dit opklaar.

Dit was n lekker besoek aan die dr. Ek is bly ons was nie by die man dr nie. Hy het nie veel simpatie nie en hy praat ook te veel.

Nou ja dagboek dit was n besige dag gewees. Ek gaan nou lekker saam met Mam op haar stoel ontspan voordat ons tweetjies inkruip vir die nag.

Om die inskrywings van verskillende bloggers in die Lê-Jou-Eier uitdaging te geniet of om self ‘n blog wat jy geskryf het aan te heg by hierdie skakel, klik op die InLinkz skakel net onder die paddatjie:

Jou InLinkz skakel is http://www.inlinkz.com/new/view.php?id=780871

Vir die reëls van hierdie uitdaging, om raad te kry oor hoe om deel te neem en om elke week se aankondiging van die nuwe onderwerp te sien, besoek die volgende skakel by Dis Ekke. Onder hierdie kategorie, kyk na die blogposts Lê-Jou-Eier: Reëls (2017-08-22) en Lê-Jou-Eier: Hoe neem ek deel? (2017-08-22).
FROM TROMPIES DIARY

Thursday morning, my Mum looked at me from all sides while I read my notes and wrote some back while out walking. Ghumpf, wonder what’s her problem?

She muttered something about blood in my urine!

Monday morning: Mum put my collar with my license on. Wonder where we’re going? I jump equally excited in the car.

Ha, that’s a familiar place where we stop. I pulled my mom into the street before we went to the doctor.

Wow, next to the doctor is an undertaker. There were masses of people standing around next to a long black car. The people cried terribly, especially the men! They made me feel uneasy.

Mum said, “Come on before the procession starts we must  be on the other side.”

Back at the dr, they have a beautiful place where we can read all the latest news. I write a few notes back. We’re going in.

Mum pulled me on the scale: “Hey  Trompie, you lost a kilogram!!”

I sat tightly next to Mum on the couch.

The doctor came. Mum explained the blood.

Dr: “We need to take a sample so I can have a look.”

The three of us went outside. I read more notes, the Dr holding a small kidney bowl to catch the sample.

Mum kept saying: “Peewee now! Come on. Come on now, Trompie! ” Aha, I found a good new read. I dived deep into the bush.  Just when I answered the mail, the Dr. quickly caught my letter in the bowl.

She invited us into her room. This time I’m not nervous at all. Mom explained the whole situation.

Ooo, the Dr. is perfect. She spoke in a pleasant voice. She looked in my mouth and eyes, and listened to my heartbeat and felt my stomach. She pushed something in my behind to take a  reading of how warm I was inside!

Dr said: “I’m going to feel Trompies prostate and see if everything feels normal. Oh, but you are a sweet dog. You are so good. I know it does not feel pleasant when I go so deep. That’s it. Everything feels good. Now I’ll test the urine sample.”  She went out of the door. She pulled the door closed right in front of my face!.

We waited about ten minutes before Dr came back. While we were waiting, l heard dogs and people behind the closed door coming and going. I sniffed under the door, I  wanted to greet everyone, but Mum would not open the door.

The result was half good and half not so good. There were no signs of stones, but there was a lot of blood cells, not so good at all. Now I’m on antibiotics for two weeks to clear up any infection. If there are still signs of blood after two weeks, they will take X-rays to see if there is gravel or stones.

Fingers crossed that it persists.

It was a nice visit. I’m glad we did not see the male Dr, he isn’t very sympathetic and he talks way too much.

Well, diary it had been a busy day. I’m going to relax with Mom in her chair before the two of us go to bed for the night.

 

Lê-Jou-Eier: Skryf-Safarie. Dieremaniere.


DIEREMANIERE

Image result for drawings of animals cute

Hierdie week is ek die gasvrou vir ons skryf-safarie aangebied deur Dis ekke in lyn met Lê-jou-eier

Wat doen n dier aan jou? Voel jy gemaklik in die geselskap van diere? Alles hang van jou reaksie af. Diere voel aan hoe die mens voel. Hul lees die menslike reaksies en gevoel soos n boek.
Hierdie week gesels ons bietjie oor diere en hul maniere of reaksies op menslike optredes.
Ek is mal oor diere. Van die kleinste miertjie tot ons grote olifant. Elk is uniek. Ek is seker n ieder en n elk het een of ander storie om te vertel oor ondervindings met diere hetsy geveerd, viervoetig of gevin.
Jy kan jou vertelling n ware verhaal maak. Dit kan ook n vertoning wees wat jy gesien het as jy nie regtig jou eie dieremaniere ondervinding het nie. Daar is beslis ouens wat n heilige vrees vir diere het, jy kan daaroor ook skryf as jy so voel.

Image result for drawings of animals cute

 Ek sien uit na al die dieremaniere wat gaan opduik.

Geniet dit. Dis lekker om Afrikaans te gebruik en te skryf!

Hierdie week se gasblogger vir die Lê-Jou-Eier uitdaging is Scrapydo2: “Ek daag jou uit: Dieremaniere: uit jou eie lewe of ‘n deel daarvan, oor ‘n geliefde dier se lewe, of oor enige werklike gebeurtenis. Maak dit n lekker lees week.”

Om die inskrywings van verskillende bloggers in die Lê-Jou-Eier uitdaging te geniet of om self ‘n blog wat jy geskryf het aan te heg by hierdie skakel, klik op die InLinkz skakel net onder die paddatjie:

Jou InLinkz skakel is http://www.inlinkz.com/new/view.php?id=780871

Vir die reëls van hierdie uitdaging, om raad te kry oor hoe om deel te neem en om elke week se aankondiging van die nuwe onderwerp te sien, besoek die volgende skakel by Dis Ekke. Onder hierdie kategorie, kyk na die blogposts Lê-Jou-Eier: Reëls (2017-08-22) en Lê-Jou-Eier: Hoe neem ek deel? (2017-08-22).

Lê-Jou-Eier: Gee en Ontvang


IMG_2899

 

Om te gee is volgens my ondervinding baie makliker as om te ontvang. My idee, as ek gee, is nie om iets terug te ontvang nie. Ek doen die gee uit eie wil, liefde en oorgawe.
Ek het twee weke terug, vir vier weke, n dame se huis en ou Boarder Collie opgepas. Meestal gaan dit daaroor dat die huis nie leeg staan nie, en ook dat die honde(diere) nie ten duurste in n honde-hotel hoef te bly nie. Ek vra n klein bedraggie per dag om die diere te versorg. Die versorging gaan gepaard met vrywillige liefde en aandag wat ek hul gee. Die diere neem meestal n dag of twee en hul eet, soos die spreekwoordelike, uit my hand en vertrou my ten volle. Hul gee dan natuurlik ook al hul liefde vir my.
Hierdie keer se oppas was nogal moeilik. Dit het baie van my gevra om die sestienjarige hond te versorg. Die weer het ook nie saam gespeel nie.Dit was koud en nat. Tog het ek alles gegee wat ek kon om die dier gemaklik te maak. Sy het op die einde my ook gevolg, waar ek ook al gaan. As sy my skielik raaksien buite, sal sy op n drafstappie naderkom. Stertswaaiend haar neus onder my hand sit om te wys sy is bly om my te sien,of asof sy sê: “Aaa, hier is jy. Bly om jou te sien.”
Dit is vir my lekker om alles vir diere te gee. Hul gee so veel aan jou terug.
Die dame van die huis het my betaal toe sy teruggekom het. So n dag of wat later stuur sy n boodskap en vra of ek sal omgee as sy my nog geld gee vir die oppas. Sy was so tevrede en gelukkig met wat ek gedoen het dat sy voel om my nog meer te vergoed. Ek het haar gesê as sy so voel kan sy maar. Ek het ook gesê dat die liefde wat Meggie vir my gegee het vir my meer as genoeg.
Hierdie episode wys dat as mens met liefde gee, ontvang mens dubbeld terug.
Ek kan van verskillende geleenthede vertel van waar ek gegee het en waar daar uit die bloute ontvang kan word ook.

Om die inskrywings van verskillende bloggers in Lê-Jou-Eier te geniet of om self ‘n eier te kom lê wat ons kan uitbroei en grootmaak, kliek op die volgende InLinkz skakel:

Vir die reëls van hierdie eier-boerdery, om raad te kry oor hoe om deel te neem en om elke week se aankondiging van die nuwe onderwerp te sien, besoek die volgende skakel by Dis Ekke.

Toeka-Tokkel 17 : Diere


Welkom by nog n Toeka-Tokkel aflewering.

Almal is welkom om deel te neem aan ons heerlike weeklikse skryf-sessie.

Hierdie week gaan dit oor      DIERE       enige iets oor diere is goed genoeg.

Ek sien julle!
Ek sien julle!

Hier is n stukkie  uit my dierelewe wat my baie na aan die hart lê:

Op die einde het ek hul vertroue gewen

Vandag, toe ek gaan sit en terugdink aan hoeveel keer ek diere se vertroue gewen het, kon ek aan n hele paar kere dink.

Die eerste keer wat in my gedagtes opgekom het was in 1970.

My ouers het ‘n melkbokstoet gehad. Die naam van die stoet was Hil-sum, na Hilversum waar ons gebore is vernoem. My ouers het my gehelp om ook n eie stoet op te bou. My eie lyn van melkbokke!My stoet naam was Candida, wat wit beteken. Die bokke was Saanens en hulle is altyd wit.

In 1970 het ons twee ooitjies van ‘n bekende melkbokboer naby Britstown in die Kaap bestel of bespreek. Ek en my Pa het n lekker lang-naweek van die rit gemaak om die tweetjies te gaan haal. Ons het naby Pretoria gebly en dis nogal n hele ent se ry om daar te kom. Ons het ook sommer ‘n paar van die melkbokboere ontmoet. Ons het heerlik bok gekuier die naweek.

Die twee ooie, Collet en Karoo, was nog baie jonk en wild. Niemand het hul nog eintlik hanteer nie. Die aand voordat ons  hulle  gelaai het, is hul in n skuur  naby die huis gesit vir die nag.Toe ons die volgende oggend in die skuur kom was hulle baie wild en het aanmekaar weggehardloop . Ek het stadig nader en nader gegaan en saggies met hulle gepraat. Hul het heeltemal bedaar. Ons kon hulle optel en in ons bakkie laai sonder enige geskop en gespartel.

Die boer het gesê dat hy nog nooit iemand gesien wat wilde diere so gekalmeer het nie.

Collet was ‘n baie senuweeagtig en puntenerige ooi. Na die geboorte van n lam sal sy bv begin om aan die ore en stert te kou. Ek moes altyd ‘n ogie hou oor haar nadat sy gelam het. Die lammers moes weggevat word en kon slegs by haar wees terwyl hul drink. Selfs dan sou sy steeds probeer om hul sterte te kou. Karoo aan die ander kant was ‘n kalm en liefdevolle moeder vir haar lammers.

Daar is heelwat meer staaltjies wat ek kan vertel oor die bokke.

* * *

Ek het dieselfde uitwerking op onbekende honde of ander diere. Hul reageer meestal op dieselfde manier as die bokke.Dit blyk dat ek ‘n kalmerende uitwerking op hulle het. Ek het die geduld om hulle te wen  en te kalmeer  sodat dit maklik is om hul te hanteer.

(Bygesê perde uitgesluit. Ek is en bly net bang of skrikkerig vir hulle en dit is beslis nie n goeie ding nie)

* * *

Ten laaste

Nog ‘n kort storietjie oor my oorlede man wat my hondekind moes wen.

Toe ek begin uitgaan met my  toekomstige man, het ek ‘n 6 maande oue Scnauzer hondjie genaamd Dixie gehad. Sy was natuurlik net gewoond aan  my en het nie regtig wou kennis maak met die “vryersvriend” van my nie. Ek dink sy wou my net  beskerm  of miskien was sy maar bietjie  jaloers en bang ook. Toe my man my gevra het om te trou was my antwoord:

“Ja, op een voorwaarde. Driekwart van my sê ja en sodra  jy  Dixie se kwart gewen het, kan ons trou! ” Op die ou end het dit toe gebeur! Hy het haar oortuig dat hy goed bedoel na vele kere van bedel en mooi praat!

Nou is dit jou beurt om te vertel.

Daar is nie streng reëls om deel te neem nie.

1. Skryf in Afrikaans en geniet dit.

2. Noem my blog in jou stuk en plak my skakel in om ander na my blog te bring.

3. Plak jou skakel in by my kommentaar en siedaar. Afgehandel.

Almal wil graag lees wat jy vertel. Kom deel asseblief. Nuwe tema is VERSAMEL/VERSAMELSTUK

Die volgende ouens het weer lekker saam gekuier oor Inry-teaters.Gaan les gerus. Baie dankie aan jul ouens wat deelgeneem en gedeel het.

Toorts vertel hoe bang sy as klein kind was vir die lawaai in fliek, ook n inry fliek met vryers op agterste sitplek

https://toortsie.wordpress.com/2015/04/13/toorts-se-toeka-tokkel-oor-inryflieks-en-sommer-flieks-ook/

Kameel wat sommer verlief geraak het op Elvis en die lekker kerrie en rys wat hul uitgedeel het

https://toortsie.wordpress.com/2015/04/15/lekker-ou-inrydae/

Olga wat amper gemis het omdat die lyne nie gewerk het nie. Sy onthou die afrikaanse flieks en die popcorn..

https://olgaseokseltjies.wordpress.com/2015/04/14/toeka-tokkel-baie-inryteaters/

Herriemerrie het nounet ingeskryf. Gaan eers gou daar kyk en lees en dan hier klaarmaak. Sy het nie veel ondervinding van inry nie.

https://herriemerrie.wordpress.com/2015/04/16/toeka-tokkel-inry-teaters/

Tot volgende week!