NaNoWriMo: Day 21 and 40 000+ words


National Novel Writing Month

Update since day thirteen

Day 14 November

Work and teaching:

Image result for drawing of teachers teaching

First teaching job Brakpan + Hennops River 1513 words

Total 26 911 words

Day 15 November

Teaching Potgietersrus 1758

Total 28 666 words

Day 16 November

Teaching Secunda 1525

Total 30 191 words

Day 17 November

Teaching Potgietersrus 1818

Total 32 009 words

Day 18 November

Teaching Hebron Model School 1845

Total 33 854 words

Day 19 November

Hostel adventures Potgietersrus 1945

Total 35 799 words

Day 20 November

Operations, accidents

Image result for drawing of hospital scene

Depression Back operation 2o46

Total 37 845 words

Day 21 November

Hospital experiences 2622

Total 40 467 words

NaNoWriMo: Halfway 25 395 words, yeah!


National Novel Writing Month

Day eleven:

November 11; 2017 words

Still on people I met and befriended in Potgietersrus.

Day twelve:

November 12: 1706 words

Changes in South Africa after democratic elections.

Newspaper clippings

Day thirteen:

November 13: 1876 words

Concerts during my teaching career.

Working in libraries as librarians.

Total word count for thirteen days:

I DID IT: 25 395 words HALF WAY of 50 000.

Image result for writing drawings

NaNoWriMo: Nov 6 Europe and South American holidays


November 6 : 4611 words

Total words for 6 days: 13325

I enjoyed writing about my holidays in South America (1971/72)

Europe holiday also had lots of excitement when we were caught and held up in Athens during the “war”between Greece / Turkey and Cyprus.

 On 15 July 1974, a coup d’état was staged by Greek Cypriot nationalists[20][21] and elements of the Greek military junta[22] in an attempt at enosis, the incorporation of Cyprus into Greece. This action precipitated the Turkish invasion of Cyprus on 20 July,[23] which led to the capture of the present-day territory of Northern Cyprus in the following month, after a ceasefire collapsed, and the displacement of over 150,000 Greek Cypriots[24][25] and 50,000 Turkish Cypriots.[26] A separate Turkish Cypriot state in the north was established by unilateral declaration in 1983; the move was widely condemned by the international community, with Turkey alone recognizing the new state

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus

Ekstra bydrae aangebied deur Mr T


Nou het ek alles gehoor!

Trompie het vir al sy maters ook n klomp stukke uitgesoek. Wie is ek wat Scrapy is om hom teen te staan!

Ek stel Graag Trompie aan die woord.

Geliefde viervoetiges en geveerdes, dan ook die twee-beniges:

Welkom, welkom, welkom.

Die eerste is vir die mense-harte wat so uitgaan na ons as dierekinders.

Volgende is spesiaal vir Bytjie met haar bye wat wil wegvlieg.

Nou is dit Carike Keusenkamp wat in my Ma se derde jaar as joolkoningin gekies is. Almal was nogal afgunstig op haar en tog het sy goed gedoen met haar kinderliedjies. Die Lappop is spesiaal vir al my nuwe vriende hier op Rebusfontein. Al voel jul soms weggegooi, hier kan jy jouself wees.

Eintlik wou ek ‘ek’s ‘n dapper muis’ vir al die katvrinne speel, maar nou ja.

Die volgende is vir Danie en al die honde wat so lekker saamwerk.

Die beste een is vir my liewe Ma Scrapy. My hart se punt en liefde net vir almal wat lief vir ons dierekinders is.

As jy gaan deelneem, hak jou blog aan die skakel:

https://fresh.inlinkz.com/p/24f3cd306d0d4f75a62c1f4aaa1fa76f

Pampoen – Steve Hofmeyer


Ek verlang na my liefste se skouer om net n oomblik gekoester te word.

https://www.flashlyrics.com/lyrics/steve-hofmeyr/pampoen-97

Sing, sing jou woorde teen my vas
Bring, jou hele lewe in ‘n tas
Vat ‘n trein na Bloemfontein
En die 506 na Petrus Steyn
En as jy wil, vat daar ‘n bicycle
Volg, volg die grondpad teen die bult
Hol, oor die velde as jy wil
Hier wag ek die jare om
Vir ‘n stofwolk op die horison
Of iets soortgelyk, wat soos jy lyk

KOOR
Ek’t nog ‘n vrot pampoen en ‘n stukkende skoen
En ‘n trekker wat se tyres lek
Vir alles wat ek aan jou gedoen het
Kom jy by my intrek
Ek’t nog ‘n vrot pampoen en ‘n stukkende skoen
En ‘n plaas wat ek afbetaal
Vir alles wat ek aan jou gedoen het
Kom jy om my te haal
Stuur, stuur my liefde vir jou ma
Maar, as jy kom los haar net daar
Want hier’s net plek vir drie van ons
dis ek en jy en ‘n af-oor hond
Sy naam is Roof, maar hy’s al jare doof
Bring, bring daai goedjies wat jou pla
En ek, maak ‘n ring van ogies draad
Ek spaar nog vir die diamant
En ‘n donkiekar vir die predikant
Ek sal moet blomme leen, tot dit eendag reen….

KOOR

Woorde & Musiek: Steve Hofmeyr

n Oupa storie. A Grandpa story


Image result for picture of grandpa napping

My memoirs is besig om nader te beweeg aan die tweede deel nl my laerskool tydperk. Ek het vandag heerlik terug gedink aan my oupa wat by ons kom kuier het. Ek was toe so nege en n half jaar oud. Oupa het vir ons kom kuier vanuit Holland.

n Oupa Storie

Oupa S. het vir ons kom kuier net kort na ons Erasmia toe getrek het. Hy was redelik kort van draad gewees. Ek was maar skrikkerig vir hom omdat hy en Pappa nogal gereeld argumente gehad het. Tog het ek hom geniet. Hy het meestal in die middae op n spesifieke stoel gesit en n rukkie gedut. As hy weer wakker was kon ek op sy skoot kom sit. Hy het dan meestal die mooiste stories vertel. Dit was n hele ritueel om te besluit watter storie hy sou vertel. Hy het altyd n swart baret, skeef oor sy eenkant van sy kop getrek, gedra.

Sodra ek op sy skoot sit haal hy die baret af:“Kom, soek nou eers vir ons n storie uit!” en gee die baret vir my.

Ek sit dit oor my gesig en kyk.

“Watter een Ineke? Sien jy iets wat die moeite werd is?” Hy vat die baret en hou dit voor sy gesig.

“A, wat dink jy van daardie ene aan die linkerkant? Dit klink vir my of dit n avontuur is!” Hy gee die baret terug aan my om weer te kyk.

Ek kyk. “Oupa ek sien hom. Ooo, dit gaan n mooi verhaaltjie wees. Kyk gou weer!”

So het ons dan n storie uit sy hoed gehaal.

As mens die baret so voor jou gesig hou sien mens klein gaatjies waar die lig deurkom. Dit, was al die stories gewees en daar was baie.

Elke middag na skool en nadat Oupa sy uiltjie geknip het, het ons twee eers n heerlike storie uurtjie gehad.

………… ………….. ………….

My Grandpa

My memoirs are moving closer to the second part, called my primary school period. Today I remembered my grandfather who came to visit us. I was nine and a half years old. Grandpa came to visit us from Holland.

A Grandpa Story

Grandpa S.  visited us shortly after we moved to Erasmia. He was pretty short of thread. I was scared of him at times because he and dad often had arguments. Yet, I enjoyed his company. He usually sat in a certain chair for a while in the afternoons having a nap. If he woke up, I could sit on his lap. He then would tell the most wonderful stories. It was a whole ritual to decide what story he would tell. He always wore a black beret, crooked over his one side of his head.

As soon as I sat on his lap, he removed the beret: “Come, have a look if you can find our story!” And gave me the beret.

I put it over my face and looked.

“Which one Ineke? Do you see something worthwhile? ” He took the beret back and held it in front of his face.

“Ah, what do you think of that one on the left? It sounds like it’s an adventure story! ”   He gave the beret back to me to look again.

I looked. “Grandpa I see it. Oh, it’s going to be a good one. Have a look again! ”

That was how we took a story out of his hat each time.

If you keep the beret in front of your face, you see tiny pinpoint holes through which the light shines. Those dots were all the stories, and believe me, there were many.

Every afternoon, after school, and after Oupa had his nap, we both had a wonderful story hour.

NaNoWriMo 2018: starts November 1


I am excited! I have decided to participate in writing 50 000 words in thirty days this November.

I’m going to write in my mother tongue to make it easier to write faster and more because to write 50 000 words in 30 days each day needs at least 1 666 words per day!

What is it about?

The follow up of  JUST ME: A MEMOIR. Part one was about my life as a child growing up in the Netherlands until my sixth year.

I’m writing Part two about; starting my schooling in South Africa, studying as a teacher, and starting my teaching career in late 1960.

Reblogged the following from:

https://www.shewrites.com/blog/view/2849759/nanowrimo-season-is-upon-us-how-will-you-succeed

NaNoWriMo stands for National Novel Writing Month and it takes place every November.

Anyone can do it. You can sign up on the website (you don’t have to). You can go to events in your region (you don’t have to). You can donate for fabulous swag (you should probably do that one; they’re a fabulous non-profit).

But really all you have to do is write 1666 words a day for 30 days starting November 1 and ending November 30th, which leaves you with 50,000 words. A novel in a month.

That’s it.

Simple? Yes. Easy? Uh, no.

But here are five easy tips you can implement now in October if you are considering tackling this generative writing goal.

1. Just write. Don’t edit. Don’t research. Don’t fact-check. Just write.

NaNoWriMo is about getting words down on paper (or in Word, Pages, Scrivener, whatever). It’s about creating the raw material. I know. It’s hard to rush past imperfect sentences that could be crafted beautifully but you can do that later. In December.

2. Give something up.

Unless you already have a daily writing practice, you’ll have to find the time to write. It’s stupidly simple to say and ridiculously difficult to implement. This is NOVEMBER, after all. The verge of the holiday season, end-of-year mayhem and all that stuff.

With that in mind, before you mark off time in your calendar to write, clear it. Find something to sacrifice. Maybe you won’t clean the house in November (that’s what J.K. Rowling did when she was a single mom writing Harry Potter). Or you won’t watch Netflix. Perhaps you’ll get off Facebook for an entire month or wake up an hour earlier. If email is a big time-suck for you, consider setting up an auto-response letting people know you will be slow to respond to their email during November and then only check your email once a day.

It’s your call, but figure it out before November starts.

What do you need to give up to open up your schedule?

3. Decide when you will write.

Now that you have cleared your calendar a bit, mark your writing time. Early morning? After everyone else is in bed? Maybe you’ll write in the car instead of watch your kid’s soccer practice. Ideally, there’s a consistency to your writing practice but because this is a binge-write, it doesn’t matter as much as just getting it done. Carve out time whenever it works for you so you can get your butt in the chair and write.

4. Pick a daily reward system.

It’s amazing how a little reward can motivate you to meet your daily quota. The NaNoWriMo website is great for this. You get virtual stickers for meeting your targets and other little perks and congratulatory accolades along the way. But if you don’t want create an account on the website or if you are creating your own word counts, you can invent your own reward system. It should be something cumulative and visual—a reward/progress bar as simple as X’s on a calendar or post-its marking your daily word count will do the trick.

5. Visualize your writing routine

Picture it.

You: in your writing spot (the library? Fave café? Home office that is actually the dining room table?) Is it dark out because it’s so early? (or so late.) Take a moment to check off all the distractions that you’ve eliminated: you’ve shut off your phone, turned off Wi-Fi, shut the door or whatever else you have to do to block out the outside world.

There you are. In your happy writing place, happily writing. And when you’re done, you get your reward. An X, or upload your words to your NaNo profile, whatever it is.

Can you see it? That’s you! Writing, succeeding. Getting sh*t done.

Janine Kovac is the co-founder of Moxie Road Productions. She teaches writing workshops, including the month-long accountability workshop Finishing School course, which is specifically designed to outline a project and get it done in one calendar month. For more info on Janine, Moxie Road, or Finishing School, check out her website:http://moxieroad.com

Bringing back sweet memories


Don Williams was never my favourite but his songs bring back nostalgic memories from days of being in love with my husband before we got married and during the first years after our marriage.

 

 

 

 

Coffee black, cigarettes
Start this day, like all the rest
First thing every morning that I do
Is start missing you

Some broken hearts never mend
Some memories never end
Some tears will never dry
My love for you will never die

Rendezvous in the night
A willing woman to hold me tight
But in the middle of love’s embrace
I see your face

Some broken hearts never mend
Some memories never end
Some tears will never dry
My love for you will never die